Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Information om överenskommelse för skolskjuts i Lekeberg

Vi och Lekebergs kommun har kommit överens om att avsluta planeringssamarbetet kring skolskjutsarna. I överenskommelsen ingår en omplanering för samtliga skolskjutsberättigade elever i kommunen.
 
Det har under hösten blivit tydligt att skolskjutsreglerna har tolkats olika och tyvärr har det drabbat en del elever i Lekeberg. Med de förändringar som gjorts i regelverket för skolskjutsar tror vi och den politiska ledningen i Lekeberg att vi uppnår bästa möjliga resultat genom att vi lämnar tillbaka ansvaret för planeringen av skolskjutsarna till kommunen.

Höstterminen 2017 
För höstterminen gäller den planering som vi tidigare har meddelat vårdnadshavare. Samma kontaktvägare som tidigare har kommunicerats för höstterminen gäller fram till terminens slut. Mer om kontaktvägarna kan du läsa här http://www.lanstrafiken.se/Orebro/Skola/Skolskjuts/Lekeberg/
Om eleven får ändrade förutsättningar så som exempelvis ny bostadsadress, behöver vårdnadshavare anmäla detta till Lekebergs kommun.

Vårterminen 2018
Inför vårterminen kommer en omplanering av alla elevers skolskjutsar att ske. I slutet av december, när höstterminen är slut, kommer vårdnadshavare att få information om elevens skolskjuts för vårterminen.

Från 1 januari 2018 tar Lekebergs kommun över hela ansvaret för skolskjutsarnas planering.
Sandra L Länstrafiken Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.